Makalem Neden Reddedildi?

Ana sayfa
Yazarlar İçin

Uluslararası İlişkiler dergisine son dört yılda gönderilen makalelerin yaklaşık %62’si, bir başka deyişle her on makaleden altısıı editörler tarafından yapılan birinci ve ikinci basamak değerlendirmede elenerek, hakeme gönderilmeden yazar/yazarlarına iade edilmiştir. 

Editörler tarafından reddedilen çalışmaların bir kısmı sayıca derginin yayınlayabileceğinin çok üstünde makale gönderilmiş olmasından dolayı, çalışmaların güncelliklerini yitirmemesi adına yazarları başka dergilere yönlendirmek amacıyla yapılıyorsa da, önemli bir kısmı aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü reddedilmektedir.

 • Makalenin ele aldığı konunun genel olarak Uluslararası İlişkiler disiplini çerçevesinde kabul edilen Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Politika, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Bölge Çalışmaları ile Uluslararası Politik Ekonomi ve benzeri alt alanlar kapsamında değerlendirilemeyecek şekilde alan dışı olması.
 • Makalenin herhangi bir değerlendirme içermeyen literatür özeti olarak kaleme alınmış olması.
 • Makalenin temel argümanının olmaması veya belirsiz/dağınık olması. Çeşitli uluslararası gelişmeleri herhangi bir analiz içermeden anlatan çalışmalar bu kapsamda ele alınmaktadır.
 • Çalışmanın teorik ve/veya kavramsal çerçevesinin olmaması.
 • Makalenin biçim olarak Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin yazım ve atıf kurallarına uymaması.
 • Makalenin dergi yazım kurallarında belirlenen kelime sınırının altında/üstünde olması.
 • Makalenin daha önce yayınlanmış olması, yeterince farklılık göstermeyen bir versiyonunun daha önce yayımlanmış veya farklı bir dilde yayınlanmış olması.
 • Makalenin yeterince farklılık göstermeyen bir versiyonunun daha önce Dergiye sunulup, reddedilmiş olması.
 • Makalede intihal ve/veya diğer akademik etik ihlalleri tespit edilmesi.
 • Makalenin, akademik bir yaklaşımdan ziyade belli bir siyasi görüşe güzelleme ve/veya meşruluk kazandırmak amacıyla yazılmış olması.
 • Makalenin akademik bir çalışmadan ziyade, politika notu, rapor, tetkik özet vb. üslup ve tarzda yazılmış olması.
 • Makalenin birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi.
 • Makalenin anlaşılır bir dille yazılmamış olması ve geneline yayılmış dil sorunlarının varlığı.
 • İncelenen konu ve olaya göre değişmekle birlikte, makalenin sadece ulusal dilde veya internetle sınırlı kaynakçayla yazılmış olması.
 • Çalışmanın ırkçı, saldırgan, ayrımcı bir üslupla ve/veya farklı kişi veya grupları kasten aşağılayıcı şekilde kaleme alınmış olması.
Bu içeriği paylaş