Değerlendirme Süreci

Dergiye ulaşan makalelerin değerlendirme süreci nasıl işliyor? Bu sayfa Uluslararası İlişkiler dergisinin makale değerlendirme süreçlerini kısaca anlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ana sayfa
Yazarlar İçin

Uluslararası İlişkiler dergisi beş aşamalı bir yayın değerlendirme sürecine sahiptir:

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Yönetici Editörlerin genel incelemesinden geçer. Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışmanın derginin yayın sahasının dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmadan kaleme alınmış olması, dergiye sunulacak yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi, dergiye makul sürede değerlendirebileceğinden fazla çalışmanın yollanmış olması vb. nedenler bulunmaktadır.

İlk değerlendirmeyi geçen çalışmalar için bir Yardımcı Editör atanarak, detaylı inceleme yapılır. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışmanın derginin yayın sahası dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmamış olması, hakeme gidecek yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi vb. nedenler bulunmaktadır.

Yardımcı Editör değerlendirmesinden geçen çalışmalar hakem değerlendirmesi aşamasına alınır ve konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler belirlenirken tüm Editörler ile Yayın Kurulunun görüşlerine başvurulur. Gelen raporların çelişmesi veya yeterli bulunmamaları durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. İki hakem tarafından yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlarınca gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemlerce yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler nihai yayım kararı için Yayın Kuruluna gönderilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp, karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar. Yayın Kurulu kararı nihaidir.

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmalar, son inceleme, düzeltme ve yayın sırasına alınmak üzere ilgili Yönetici Editöre iletilir. İngilizce yazılmış makaleler bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer.

Bu içeriği paylaş