Dergi Bilgileri

Ana sayfa
Hakkında

Print ISSN: 1304-7310 Online ISSN: 1304-7175 Senede 4 sene

Uluslararası İlişkiler (International Relations), özel mülkiyeti Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi'ne (IRCT) ait olan ve Konsey tarafından bağımsız olarak yayınlanan, uluslararası ilişkiler, politik tarih, uluslararası hukuk, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası politik ekonomi konularında makalelere açık olan, çift kör hakemli bir uluslararası ve çok disiplinli akademik dergidir. 2004 yılında başlatılan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve ilgili alanlarda akademik bakış açıları geliştirmeyi hedefler. İlgisi, teorik ve/veya ampirik temelli orijinal çalışmalarla küresel Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunmakla sınırlı değildir.

Uluslararası İlişkiler, tüm metodolojik yaklaşımlara açıktır ve alandaki bilimsel tartışmalara yeni teorik ve ampirik içgörüler ekleyen gönderileri memnuniyetle karşılar. Ayrıca kitap incelemeleri de yayınlar.

Başvurular öncelikle editör ekibi tarafından incelenir ve ardından çift kör hakem incelemesine gönderilir. Makalenizi nasıl göndereceğinizle ilgili bilgi için lütfen yazarlar için yönergeleri okuyun.

Uluslararası İlişkiler, 15. yıldönümünde tam bir Açık Erişim dergisine dönüştü ve dergi için gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.


Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (UIK), 2004 yılında, Türkiye'de ve ötesinde Uluslararası İlişkiler ve ilgili alanlarda araştırma, ağ kurma ve bilgi yayma merkezi olmak üzere kuruldu. IR uzmanları arasındaki etkileşimi artırmak ve uluslararası politika, güvenlik, dış politika, uluslararası organizasyonlar ve hukuk ile uluslararası politika tarihiyle ilgili konular konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak için faaliyetler yürütür.

Uluslararası İlişkiler alanındaki araştırma kalitesini geliştirmeye katkıda bulunmak için IRCT, kitaplar, dergiler, araştırma raporları ve görüş yazıları yayınlar ve bilgiyi sosyal medya aracılığıyla yayınlar. Amiral gemisi olan çeyrek yıllık Uluslararası İlişkiler dergisi, 2008 yılından bu yana Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SSCI) tarafından kapsanan Türkiye'nin önde gelen uluslararası ilişkiler dergisi haline gelmiştir.

Copyright@International Relations. Uluslararası İlişkiler'de yayınlanan makalelerin, kitap eleştirilerinin ve diğer materyallerin tüm çevrimiçi ve basılı hakları saklıdır. Uluslararası İlişkiler tarafından yayınlanan çalışmalarda ifade edilen görüşler, aksi belirtilmedikçe yalnızca yazarlara aittir ve derginin sahibi, IRCT Yönetim Kurulu, Editörler veya Yayın Kurulu tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Uluslararası İlişkiler ve IRCT, dergide yer alan tüm bilgilerin ("İçerik") doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Ancak, derginin sahibi, IRCT (üyeleri ve yönetim kurulu dahil) ve dergi için çalışan kişiler (editörler, editör ekibinin veya yayın kurulunun herhangi bir üyesi, misafir editörler ve diğer personel dahil), İçeriğin doğruluğu, eksiksizliği veya herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Bu yayında ifade edilen fikir ve görüşler yazarların fikir ve görüşleridir ve sahibinin, IRCT Yönetim Kurulu'nun, Editörlerin veya Uluslararası İlişkiler Yayın Kurulu'nun görüşleri değildir veya bunlar tarafından onaylanmamıştır. İçeriğin doğruluğuna güvenilmemeli ve birincil bilgi kaynakları ile bağımsız olarak doğrulanmalıdır. Sahibi, dergi personeli ve IRCT, İçerikle bağlantılı olarak veya İçeriğin kullanımından kaynaklanan, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, eylem, iddia, işlem, talep, maliyet, masraf, hasar ve diğer yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır.

Bu içeriği paylaş