Kitap İncelemelerine Dair Genel Esaslar

Ana sayfa
Yazarlar İçin

Kitap İncelemeleri

Uluslararası İlişkiler dergisi kitap incelemeleri ve birden fazla kitabın incelemesinin yer aldığı literatür değerlendirmesi çalışmaları yayınlar. Değerlendirmeleri hazırlarken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

A. Tek Kitap İncelemeleri

Uluslararası İlişkiler dergisi son 2-3 yılda yayınlanan akademik kitapları değerlendiren İngilizce yazılmış kitap incelemelerini yayınlar. Kitap incelemeleri derginin genel şekil şartlarına uygun olarak ve 900-1200 kelime aralığında hazırlanmalıdır. 1200 kelimeyi geçen incelemeler, değerlendirilmeden kısaltılmak üzere iade edilir. Değerlendirmelerde öncelikle incelenen kitabın konusu, amacı ve kapsamı okuyucuya iletilmeli, ardından kitabın zayıf ve güçlü yönleri vurgulanmalıdır. Temel amaç ele alınan kitabın tanıtımı değil, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi olmalıdır.

İncelenen kitabın ilk yayımlandığı dildeki versiyonu esas alınmalı, eğer kitabın Türkçe baskısı yapılmışsa, bu bilgi de okuyucu ile paylaşılmalıdır. Uluslararası İlişkiler dergisi sadece Türkçe yayınlanmış kitapların incelemelerini yayınlamamaktadır. İlk baskısı Türkçe yayınlanmış bir kitap başka dillerde yayınlanırsa, o dillerdeki versiyonu yapılacak değerlendirmede dikkate alınmalıdır.

Potansiyel yazarların çalışmaya başlamadan önce incelemeyi düşündükleri kitap hakkında Kitap İncelemesi Editöründen (Senem Atvur, [email protected]) görüş almaları tavsiye edilir. Editörün kitabın incelenmesine uygunluk vermiş olması, nihai kitap incelemesinin yayımlanacağı anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi Yayın Kuruludur.

B. Çoklu Kitap İncelemeleri

Uluslararası İlişkiler dergisi, derginin genel şekil şartlarına uygun olarak hazırlanan, birden fazla kitabın ele alındığı değerlendirmeler de yayınlamaktadır. Bu tür Literatür taraması yapmak isteyen yazarlarımız, aynı konuda yazılmış birden fazla eseri 3000 ile 5000 kelimelik bir çalışmada değerlendirebilirler. Bu çalışmalarda temel unsur ele alınan eserlerin ortak bir konunun farklı yönlerine odaklanmış olmaları ve birbiriyle kıyaslanarak değerlendirilmeleridir. Bu tür çalışmalarda her kitap için genel olarak 300-500 kelimelik bir değerlendirmeye mutlaka yer verilmelidir.

Çoklu kitap incelemesi yapmak isteyen yazarların Kitap İncelemesi Editörü Senem Atvur'dan ([email protected]) görüş aldıktan sonra projelerine başlamaları önemle tavsiye olunur. Kitap İncelemesi Editörünün ön onayı, kitap incelemesinin yayımlanacağı anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayımlanması konusunda nihai karar organı Dergi Yayın Kuruludur.

Bu içeriği paylaş