Sıkça Sorulan Sorular

Ana sayfa
Yazarlar İçin

Uluslararası İlişkiler ne sıklıkla yayımlanmaktadır?

Dergi üç ayda bir (yılda 4 adet) yayımlanmaktadır.

Dergi ne zamandan beri yayımlanmaktadır?

Nisan 2004 tarihinden beri yayımlanmaktadır. Ocak 2008 sayısından itibaren Thompson-Reuters tarafından hazırlanan Social Science Citation Index’de taranmaktadır.

Dergiye sunulan çalışmaların değerlendirme süreçleri ne kadar sürmektedir?

Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçleri, büyük ölçüde makalenin kalitesine bağlı olmak üzere, altı ay ile bir yıl arasında sürmektedir. Uluslararası İlişkiler Yayın Kurulunun hedefi, dergiye sunulan tüm makaleleri en geç altı ay içerisinde sonuçlandırmaktır. Ancak bu süre sıklıkla dergiye sunulan makale sayısının fazlalığı, hakem bulunmasında yaşanan sıkıntılar, hakem raporlarının alımında yaşanan gecikmeler, yazarların düzeltmeleri zamanında yapmamaları vb. sebeplerle uzayabilmektedir.

Tüm aşamaları geçerek, Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen çalışmam ne zaman yayımlanır?

İnceleme süreçlerinden başarıyla geçen çalışmaların yayım tarihleri, bu aşamada biriken çalışmaların sayısı ile alakalıdır. Uluslararası İlişkiler dergisi Yönetici Editörleri bu aşamaya ulaşmış tüm makalelerin en kısa sürede yayımlanması için gayret gösterirler. Bu aşamada sıralama, temel olarak “süreçlerden ilk geçen ilk yayımlanır” ilkesine göre tespit edilmektedir.

Dergiye nasıl abone olabilirim?

Abonelik kısmında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Makale gönderirken hangi kriterlere dikkat edilmesi gerekir?

Dergiye sunulacak çalışmalar Yayın Etiği, Yayın İlkeleri ve Yazım ve Dipnot Kuralları sayfalarında ayrıntılı olarak açıklanan ilke ve kurallara uygun hazırlanmalıdır. Aksi durumdaki makaleler yazarlarına iade edilerek, hakemlik sürecinden önce gerekli düzeltmelerin yapılması istenir.

Dergi hangi dillerde makalelere yer veriyor?

Uluslararası İlişkiler dergisinde İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.

Hangi konularda makalelere yer verilmektedir?

Dergide Uluslararası İlişkiler disiplinini ilgilendiren kuramsal, bölgesel, güncel çalışmaların yanı sıra, uluslararası hukuk, siyasi tarih, diplomasi, güvenlik çalışmaları, uluslararası ekonomi politik vb. alanlardaki çalışmalara yer verilmektedir.

Makale dışında hangi bölümlere katkıda bulunabilirim?

Kitap değerlendirmesi ve literatür taraması ile de katkıda bulunabilirsiniz.

Dergiye reklam verilebilmekte midir?

Dergimize üç farklı alanda (Ön Kapak içi-renkli, Arka Kapak içi -renkli, Dergi Sonu -siyah/beyaz) reklam verilebilmektedir. Reklam vermek ve fiyatları öğrenmek için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bu içeriği paylaş