Amaç ve Kapsam

Ana sayfa
Hakkında

Türkiye Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından yayınlanan Uluslararası İlişkiler dergisi, Uluslararası İlişkiler ve ilgili disiplinlerdeki bilimsel tartışmaları ilerletmeyi amaçlar. Kapsamlı yaklaşımı ile dergi, uluslararası ilişkiler, politik tarih, uluslararası hukuk, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası politik ekonomi dahil olmak üzere çeşitli konularda akademik bakış açılarının ve yeni bilgilerin geliştirilmesini teşvik eder.

Tüm metodolojik yaklaşımlara açık olan dergi, bu alanlardaki devam eden tartışmalara taze teorik ve ampirik bakış açıları getiren başvuruları teşvik eder. Araştırma makalelerinin yanı sıra, Uluslararası İlişkiler ayrıca bilgi yayma kapsamını genişletmek için kitap incelemeleri de yayınlar.

2019 yılında tamamen Açık Erişim dergisine dönüştürülmesinden bu yana, herhangi bir gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti olmadan dergi, dünya genelinde geniş bir araştırmacı ve bilim insanı yelpazesine erişilebilir hale gelmiştir.

Bu içeriği paylaş