KİTAP İNCELEMESİ: Türk Milliyetçiliğinin Entelektüel Tarihi: Türk Etnikliği ve İslami Kimlik Arasında

Ana sayfa
Sayılar
Cilt 13, Sayı 051, 2016
Kitap İncelemeleri

Özet

Türk milliyetçiliği üzerine yapılan burs genellikle geç Osmanlı İmparatorluğu ve erken Türk Cumhuriyeti'ne odaklanmıştır, genellikle imparatorluk yönetici elitlerinin imparatorluk bağlantılarından dar etnik aidiyetlere geçişle nasıl yavaş yavaş anlaştığını inceler. Ancak, 2000'lerin başından itibaren, politik İslam'ın Türk politik yaşamında daha belirgin bir konum kazanmaya başlamasıyla, Türk milliyetçiliği üzerine çalışmalar da vites değiştirdi.

Anahtar kelimeler

Türk milliyetçiliği, entelektüel tarih, Türk etnikliği, İslami kimlik

Atıf

Uluslararası İlişkiler, Cilt 13, Sayı 51, 2016, s. 127-128

Bağlılıklar

  • Ramazan Hakkı ÖZTAN, Ph.D., Istanbul Medipol University
Bu içeriği paylaş